TARİH ÇAĞLARI HAKKINDA

M.Ö. 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır . Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler . Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi çağ , yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih devirlerİ adı verilmiştir .

Tarihin gelişimini çağ adı verilen büyük zaman bölümlerine ayırarak incelemek, konuları öğrenme açısından kolaylık sağlar. Bu nedenle Tarih Çağları İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ ve Yakın Çağ şeklinde dört bölüme ayrılmıştır.

 Tarih Çağlarının ayrılmasında toplumları etkileyen önemli olaylar ölçü alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir