13 sayısı gerçekten uğursuzmudur?

Türkiye’de merdiven altından geçmek, baykuşun ötmesi, iki bayram arası düğün nasıl uğursuz ie Dünya genelinde de 13 sayısı uğursuz kabul edilmiştir. Bu bir çeşit batıl inanç olup aynı zamanda dünyanın en yaygın fobisi olarak bilinmektedir.

Triskaidekaphobia diye geçen bu fobi 13 sayısından korkmak anlamına gelmektedir. Yunanca’dan gelen Triskaidekaphobia’dan başka, ayın 13. gününe denk gelen Cuma günlerinden korkmaya ise Paraskevidekatriaphobia veya Friggatriskaidekaphobia denmektedir.

Hristiyan inancında yaygın olan 13 uğursuzluğu, İsa’nın çarmıha gerilmeden önce “Son Akşam Yemeği” olarak 12 havarisiyle yediği yemeğe dayanmaktadır. 12 havari ve İsa’yla birlikte 13 kişinin yemek yemesi ertesi gün İsa’nın çarmıha gerilmesi bir çeşit lanet, felaket haberi sayılmaktadır.

Yani 13 sayısının geçtiği herhangi bir şey uğursuzluk yaratacak inancıyla günümüze kadar gelmiştir. Öyle ki çoğu bina katları, oda numaralarında, uçak koltuklarında 13 sayısını görmek mümkün değildir. Müslüman inancında ise hz. peygamberin doğum tarihi olan 571 sayısının toplamının 13 olması da bu uğursuzluk inancını yaygınlaştırmıştır.

Yunan mitolojisindeki Olimpos Dağı’nda 12 tanrının evinin olması ve bir tanrının inip insanların arasında yaşaması da 13 uğursuzluğuna bağlanmaktadır. İskandinav mitolojisinde ise ışık tanrısı Balder’in 12 kişilik davetine, kötülük tanrısı Loki’nin 13 kişi olarak gitmesi ve Balder’i öldürmesi de bu batıl inancı desteklemektedir. Ayrıca Hammurabi Kanunları’nda 13 sayısının atlanması, bir yıl içinde 13 kez dolunay görülmesi, yedinci insanlı ay yolcuğundaki Apollo 13’ün başarısızlığı, saatin 12’de bitmesi de 13’ün lanetiyle bağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir